Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen en aangeraakt.

Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien,
te horen,
te begrijpen,
aan te raken.

Wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd.

Van Virginia Satir